آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور

سلام دوستان عزیز، ما می‌خواهیم این دفعه خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور در نرم افزار Adobe Illustrator را آموزش دهیم. که از این کاراکتر می‌توانید برای ایجاد تصاویر کارتونی ویژه بچه‌ها یا مسائل مربوط به آب‌وهوا استفاده کنید .

 

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 00
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۰۰


مرحله ی اول خلق خورشید خوشحال:

یک فایل جدید ساخته و با ابزار ellipse یک دایره بکشید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 01
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۰۱


مرحله‌ی دوم:

دایره را با radial gradient رنگ کنید. در پنل Gradient اولین رنگ را به نارنجی کم‌رنگ تغیر دهید و رنگ دوم را نارنجی قرار دهید. سپس مجددا از این پنل اولین رنگ نارنجی کم‌رنگ را انتخاب کنید و Location را به ۴۳ تغیر دهید. نقطه‌ی میانی (middle point) را در لغزند Gradient انتخاب کرده و Location آن را به ۶۰ تغییر دهید. با ابزار Gradient مرکز Gradient را کمی به راست و بالا تغیر مکان دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 02
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۰۲


مرحله‌ی سوم:

یک دایره‌ی جدید بکشید و آن را با radial gradient رنگ کنید. اولین رنگ gradient را سفید کنید و رنگ دوم را خاکستری کم‌رنگ، موقعیت نقطه‌ی میانی (middlepoint) را ۷۸ قرار دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 03
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۰۳

مرحله‌ی چهارم:

این بار یک دایره‌ی کوچک‌تر در مرکز و سمت راست دایره‌ی قبلی بکشید. آن را با radial gradient رنگ کنید و اولین رنگ آن را آبی و رنگ دوم را آبی تیره‌تری قرار دهید. Location نقطه‌ی میانی ((middlepoint این gradient را ۸۷ بگذارید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 04
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۰۴

مرحله‌ی پنجم:

یک دایره‌ی کوچک‌تر در مرکز دایره‌ی قبلی بکشید و آن را با استفاده از ابزارهای گفته‌شده به رنگ مشکی درآورید؛ پس‌ازآن دو دایره کوچک سفید دیگر بکشید و آن‌ها را بر روی دایره مشکی قرار دهید. حالا ما یک چشم ایجاد کردیم.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 05
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۰۵

مرحله‌ی ششم:

دایره‌ی سفیدچشم را انتخاب کرده و آن را در پشت کپی (Ctrl+C) و الصاق paste (ctrl+B) کنید همین‌طور که دایره‌ی کپی شده هنوز در حال انتخاب است، آن راکمی جابه‌جا کنید، رنگ آن را به نارنجی تیره تغیر دهید. مجدداً دایره‌ی سفید را انتخاب کنید و آن را در پشت کپی (Ctrl+C) و الصاق paste (ctrl+B) کنید؛ این بار دایره‌ی سفید راکمی به پایین حرکت دهید و رنگ آن را به زرد خیلی روشن تغییر دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 06
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۰۶


مرحله‌ی هفتم:

تمامی شکل‌های موجود در چشم را انتخاب کرده و آن‌ها را در جلو کپی (Ctrl+C) و الصاق paste (ctrl+F) کنید. همان‌طور که تمام کپی‌ها در حالت انتخاب است. آن‌ها را به سمت راست دایره‌ی اصلی حرکت داده و با ابزار selection کمی سایز آن را کوچک کنید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 07

مرحله‌ی هشتم:

با استفاده از ابزار Rectangle به‌اندازه‌ی عرض چشم یک چهارضلعی بکشید و ارتفاع آن را به‌اندازه‌ی حدودی ربع طول دایره قرار دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 08
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۰۸

مرحله‌ی نهم:

به Effects > Stylize > Round Corners بروید و در جعبه‌ی تنظیمات Round Corners را به ۱۰ PX تغییر دهید احتمال دارد که شعاع با ابعاد کار شما تغییر کند با میزان اندازه‌ی آن بازی کنید تا زمانی که شبی اندازه‌ی تصویر زیر شود. سپس به Object > Expand Appearance بروید .

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 09
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۰۹

مرحله‌ی دهم:

به Effects>warp>Arch بروید. با باز شدن پنجره‌ی تنظیمات Warp Options ، دکمه‌ی شعاع Horizontal را انتخاب کنید و Bend را ۲۵ درصد و Horizontal Distortion را ۴۰ قرار دهید. سپس به Object > Expand Appearance بروید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 10

مرحله‌ی یازدهم:

رنگ شکل پیچ‌خورده را با linear gradient تغییر دهید و اولین رنگ gradient را قهوه‌ای مایل به قرمز و رنگ دوم را قهوه‌ای مایل به زرشکی قرار دهید. با ابزار gradient طوری بکشید که قسمتی که تیره‌تر است در پایین شکل پیچ‌خورده قرار بگیرد.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 11
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۱۱

مرحله‌ی دوازدهم:

حال شکل ابرو را کپی کنید و در پشت الصاق کنید، با انتخاب شکل کپی شده آن راکمی به سمت چپ وپایین حرکت دهید و رنگ آن را به نارنجی تیره تغییر دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 12

مرحله‌ی سیزدهم:

با انتخاب هر دو شکل ابرو، با ابزار Selection آن را بچرخانید و به سمت چپ حرکت دهید. شکل‌های ابرو را با توجه به کلیدهای گفته‌شده کپی کنید و در جلو الصاق کنید. با انتخاب شکل کپی شده به Object > Transform > Reflect بروید در پنجره‌ی تنظیمات Reflect دکمه‌ی شعاعی Vertical را انتخاب کرده و OK را بزنید سپس شکل کپی شده را به آن سمت صورت و در بالای چشم قرار دهید. شکل نارنجی تیره را انتخاب کنید و آن را به سمت چپ ابرو حرکت دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 13

مرحله‌ی چهاردهم:

یک دایره به‌اندازه‌ی یکی از چشم‌ها بکشید و آن را به‌عنوان شمایی از بینی در وسط و پایین چشم‌ها قرار دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 14

مرحله‌ی پانزدهم:

دایره‌ی جدید را با ابزارهای گفته‌شده رنگ‌آمیزی کنید. برای این gradient می‌خواهیم یک رنگ سومی هم اضافه کنیم. حال برای رنگ سوم روی لغزنده‌ی مرکزی gradient در همین پنل gradient کلیک کنید و سپس اولین رنگ را نارنجی خیلی کم‌رنگ، رنگ وسطی را مانند رنگ نارنجی اصلی در بدنه‌ی خورشید و آخرین رنگ را مثل نارنجی کم‌رنگ شکل اصلی قرار دهید. موقعیت Middlepoint اولین دو رنگ را ۶۵ قرار دهید. و در آخر با ابزار gradientآن را طوری بکشید که در گوشه‌ی سمت راست دایره قرار گیرد.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 15
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۱۵

مرحله‌ی شانزدهم:

شکل بینی را کپی کرده و با توجه به روش‌های گفته‌شده در پشت الصاق می‌کنیم لنگری پایین را گرفته و آن را به سمت چپ و پایین می‌کشیم تا سایه ایجاد کنیم

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 16

مرحله‌ی هفدهم:

یک دایره به‌اندازه‌ی نصف دایره‌ی اصلی خورشید بکشید. یک چهارضلعی بکشید تا نیمه‌ی بالایی دایره را بگیرد، هر دو شکل را انتخاب کرده و در پنل Pathfinder دکمه‌ی Minus Front را بزنید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 17
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۱۷

مرحله‌ی هجدهم:

حال شما توانستید شکل دهان را رسم کنید و آن را با ابزار linear gradient رنگ کنید. اولین رنگ را قهوه‌ای مایل به قرمز و رنگ دوم را قهوه‌ای مایل به زرشکی قرار دهید. با ابزار gradient طوری بکشید که قسمت تیره‌تر در بالای دهان قرار گیرد.

از دست ندهید:  آموزش خلق کاراکتر مینیون از کارتون من نفرت انگیز در ایلیستریتور و فتوشاپ
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 18
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۱۸

مرحله‌ی نوزدهم:

شکل دهان را کپی کرده و در پشت الصاق کنید. شکل کپی شده راکمی به بالا حرکت داده و رنگ آن را به نارنجی پررنگ تغییر دهید؛ یک‌بار دیگر شکل دهان را کپی و آن را در پشت الصاق کنید این بار شکل را به سمت پایین حرکت داده و آن را به رنگ نارنجی کم‌رنگ تغییر دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 19
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۱۹

مرحله‌ی بیستم:

یک بیضی به‌اندازه‌ی یک‌سوم دهان بکشید. آن را کپی کنید و در جلو الصاق کنید، شکلی که کپی کردید راکمی به سمت پایین حرکت دهید و آن را به‌اندازه‌ی ربع اندازه‌ی اصلی بزرگ کنید. حال هر دو شکل را انتخاب و دکمه‌ی Minus Front را در پنل Pathfinder بزنید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 20
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۲۰

مرحله‌ی بیست و یکم:

شکل حاصل را بارنگ نارنجی پررنگ قبلی رنگ‌آمیزی کنید. شکل را کپی کرده و در پشت الصاق کنید، بعد از آن اندازه‌ی شکل کپی شده را بزرگ کرده و رنگ آن را به نارنجی کم‌رنگ تغییر دهید. هر دو شکل را مرکز پایینی شکل دهان که تازه ایجاد کرده‌اید قرار دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 21
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۲۱

مرحله‌ی بیست و دوم:

تازه‌ترین شکل منحنی که ایجاد کرده‌اید را انتخاب کنید سپس آن را کپی کرده و در جلو الصاق کنید. پس از آن شکل را کوچک کنید و با ابزار selection به سمت چپ برگردانید. بعد آن را در بالا و سمت چپ دهان قرار دهید. حال شکل منحنی اصلی را کپی کرده و در جلو الصاق کنید. سپس آن را بچرخانید و ابعاد شکل را در سمت راست تنظیم کنید و در راست دهان بگذارید

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 22
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۲۲

مرحله‌ی بیست و سوم:

قسمت اصلی تیره دهان را کپی و در جلو الصاق کنید با ابزار selection کلید Shift را نگه‌داشته و شکل راکمی بزرگ می‌کنیم سپس با همین ابزار شکل کپی شده را به‌طور عمودی کوچک کنید تا نزدیک به ربع شکل اصلی شود. حال با استفاده از linear gradient رنگ اول را سفید و رنگ دوم را نارنجی کم‌رنگ قرار دهید، سپس Location نقطه‌ی میانی را ۸۰ قرار دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 23
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۲۳

مرحله‌ی بیست و چهارم:

با استفاده از ابزار star (در پنل Tools در قسمت زیرین ابزارهای شکل) بر روی صفحه‌نمایش کلیک کنید تا پنجره‌ی تنظیمات Star باز شود. در پنجره‌ی تنظیمات Radius را ۱_۳۰ PX قرار دهید و point شکل مثلثی را به‌طور افقی تا اندازه‌ی نصف اندازه‌ی اصلی کوچک کنید و آن را در مرکز مایل به راست دندان‌ها قرار دهید. سپس دندان‌ها و مثلث را باهم انتخاب کرده و دکمه‌ی Minus front را از پنل Pathfinder بزنید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 24

مرحله‌ی بیست و پنجم:

با ابزار Ellipse دو دایره در پایین شکل دهان بکشید به‌طوری‌که نیمی از دایره‌ها در پایین دهان قرار بگیرند. شکل اصلی تیره دهان را انتخاب کرده، دو بار کپی و در جلو الصاق کنید، یکی از کپی‌ها را انتخاب کرده دایره‌ی سمت راست را کپی کنید و از پنل Pathfinder دکمه‌ی Intersect را بزنید؛ برای دایره‌ی سمت چپ نیز همین کار را انجام دهید هر دو دایره را با linear gradient رنگ کنید. اولین رنگ را صورتی روشن و رنگ دوم را صورتی قرار دهید. هرکدام از دایره‌ها را به‌طور جداگانه با ابزار gradient از بالا سمت راست دایره به پایین سمت چپ تنظیم می‌کنیم.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 25
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۲۵

مرحله‌ی بیست و ششم:

تمام شکل‌های دهان را انتخاب کرده و بر روی صورت خورشید قرار دهید سپس شکل دهان راکمی مایل به چپ بچرخانید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 26

مرحله‌ی بیست و هفتم:

با استفاده از ابزار Star برای باز شدن Radius 1 را ۱۰۰، Radius 2 را ۵۰ و Point را ۳ قرار دهید یک ستاره به‌دلخواه بکشید به Effects > Stylize > Round Corners بروید و در پنجره‌ی تنظیمات Round Corners، تنظیمات Radius را به ۲۰ PX تغییر دهید. شکل را بسط دهید و با ابزار Selection کمی به سمت پایین فشرده کنید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 27
آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور – ۲۷

مرحله‌ی بیست و هشتم:

مثلث را با gradient با سه رنگ، رنگ‌آمیزی کنید. رنگ اول را نارنجی کم‌رنگ، رنگ دوم را نارنجی و رنگ سوم را نارنجی پررنگ قرار دهید middlepoint بین دو رنگ اول را انتخاب کرده و Location آن را به ۶۵ تغییر دهید. Location رنگ دوم را ۶۰ و middlepoint دو رنگ آخر را ۱۵ قرار دهید حال gradient را از بالا به پایین تنظیم کنید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 28
۲۸

مرحله‌ی بیست و نهم:

از مثلث ساخته‌شده کپی بگیرید و به Effect > Warp > Arch بروید، در پنجره‌ی تنظیمات Warp options دکمه‌ی شعاعی Vertical را انتخاب کرده و درصد Bend را ۳۰ قرار داده و ظاهر آن را تغییر می‌دهیم.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 29
۲۹

مرحله‌ی سی‌ام:

از مثلث اول یک کپی می‌سازیم، سپس آن را حرکت داده و می‌چرخانیم تا به شکل پرتوی خورشید درآید با رفتن به Object > Arrange > Send to Back مثلث را در پشت اثر هنری خود قرار می‌دهید سپس کپی‌های دیگر را چرخانده و در اطراف خورشید و در بین یکدیگر قرار دهید. تمام مثلث‌ها باید در پشت‌کار قرار گیرد.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 30
۳۰

مرحله‌ی سی و یکم:

شکل صورت اصلی خورشید را کپی و در پشت الصاق کنید. همین‌طور که شکل کپی شده در حالت انتخاب است. آن راکمی به پایین حرکت داده و رنگ آن را به نارنجی پررنگ تغییر دهید.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 31
۳۱

مرحله‌ی سی و دوم:

برای اضافه کردن جزئیات بیشتر و جذاب‌تر کردن شکل خورشید دایره‌هایی با اندازه‌های متفاوت در بالا و گوشه‌ی دهان می‌کشیم. خورشید شما آماده است.
شکل زیر تصویر نهایی را نشان می‌دهد.

آموزش خلق خورشید خوشحال در ایلیستریتور توسط علیستریتور - 00

ما دوست داریم که آموزش‌های باکیفیت را به شما ارائه دهیم . پس اگر سؤال یا نظری در رابطه با علیستریتور و این آموزش دارید با ما در میان بگذارید .

درباره ی RR.Rad

مطلب پیشنهادی

Adobe-Illustrator-چیست--alistrator.ir

نرم افزار ایلیستریتور (Illustrator) چیست ؟؟

اگر اسم نرم افزار ایلیستریتور (Illustrator به معنی تصویرگر) به گوش شما خورده است ، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *