طراحی اشیاء

طراحی سریع یک کلید به کمک امکانات پنل Pathfinder در illustrator

طراحی سریع یک کلید به کمک امکانات پنل Pathfinder در illustrator-alistrator.ir

در Illustrator خیلی از مواقع شما احتیاج به یکی کردن چند شکل با هم دارید . این امکان در پنل pathfinder برای شما ایجاد شده است تا به توانید به طور مثال با ترکیب کردن چند شکل یک کلید طراحی کنید. پیشنهاد همیشگی علیستیور برای یادگیری مباحث مختلف ، یادگیری …

توضیحات بیشتر »