آموزش فتوشاپ (Photoshop)

آموزش خلق کاراکتر مینیون از کارتون من نفرت انگیز در ایلیستریتور و فتوشاپ

آموزش-خلق-کاراکتر-مینیون-از-کارتون-من-نفرت-انگیز-در-ایلیستریتور-و-فوتوشاپ-alistrator

احتمالا تا حالا کاراکتر مینیون را در جاهای مختف دیده اید ، مینیون ها از جذاب ترین کاراکتر های انمیشنی هسنتد . با توجه به جدا ناپذیر بودن فتوشاپ و ایلیستریتور از هم من امروز قصد دارم با استفاده از این دو نرم افزار چگونگی خلق یکی از اعضای مینیون …

توضیحات بیشتر »